Obecná struktura

Web Howto se skládá z textových souborů ve formátu Markdown, které jsou obsaženy ve složkách hierarchicky uspořádaných do sekcí.

Stránka má tři hlavní adresáře:

 • pages: tento adresář obsahuje stránky a návody. Jedná se o jediný obsah, který můžeme upravovat a překládat.
 • themes: zde jsou soubory a konfigurace, které utvářejí podobu webu.
 • vagrant: tato složka obsahuje soubory potřebné ke spuštění softwaru Vagrant, který slouží k vytváření virtuálních prostředí.

Jediný adresář, který nás zajímá pro vytváření, úpravy a překlad howtos, je pages.

Jak vidíme na obrázku výše, adresář stránky obsahuje několik dalších adresářů a podadresářů.

 • 01.home: zde se nachází úvodní stránka Howto.
 • 02.tutorials: v tomto adresáři jsou umístěny všechny návody a jsou uspořádány podle kategorií.
 • 03.Glossary: zde je stránka, kde hodláme shromažďovat většinu důležitých pojmů, které používáme prostřednictvím howtos a návodů.
 • 04.Contribute: v tomto adresáři najdeme návody, jak vytvářet, upravovat a překládat stránky webu.
 • 05.Licensing: licence, pod kterou je obsah stránek uvolněn.
 • 06.disroot.org: odkaz na webové stránky Disroot.
 • Archiv: tato složka obsahuje všechny návody, které již nejsou online.

Stránky

V současné době existují dvě různé šablony pro stránky Howto:

 • docs.md: jedná se o nejběžnější textové soubory, které můžeme najít na webu Howto, tedy stránky, které tvoří howto.

 • docsparent.md: tyto stránky slouží k indexování všech podřízených stránek, které jsou ve svém záhlaví označeny jako indexed:true, a vytvářejí nabídku souvisejících stránek. Pokud je ve složce dceřiné stránky umístěn obrázek, zobrazí se v indexu jeho miniatura (preferovaná velikost miniatury je 400x300).

Záhlaví stránky

Záhlaví stránky je místo, kde nastavujeme všechny proměnné pro danou stránku. Je to část, která se zobrazuje nad obsahem uzavřeným mezi třemi pomlčkami ---.

Níže je uveden seznam nejčastějších proměnných, které lze zadat v jednotlivých záhlavích, a jejich účel.

 • title: je název stránky a bude se zobrazovat v nabídkách a indexech.

 • subtitle: zobrazuje se jako položky na domovské stránce.

 • icon: ikona Fork-awesome, která se zobrazuje na domovských stránkách.

 • visible: nastavuje se pomocí logické hodnoty, true nebo false. Pokud je u stránek dětí druhého stupně nastavena hodnota false, nezobrazí se v indexu.

 • indexed: nastavuje se pomocí logické hodnoty, pravdivé nebo nepravdivé. Příspěvky nastavené na hodnotu true se zobrazí v indexech nadřazených stránek. Také přidá miniaturu do adresářů stránek, pokud existují (preferovaná velikost miniatury je 400x300).

 • updated: je-li zadáno, zobrazí se na stránce informace o metadatech.

 • published: nastavuje se pomocí logické hodnoty, true nebo false.

 • taxonomy: slouží k nastavení kategorií a značek. Příspěvky s kategorií 'téma' se zobrazí jako hlavní témata v nabídce domovské stránky.

 • page-toc: nastavuje se pomocí logické hodnoty, true nebo false. Určuje, zda je Tabulka obsahu na stránce viditelná, nebo ne. Obvykle se nastavuje na false pro indexové stránky (docsparent.md).

Abychom lépe pochopili, jak tyto proměnné ovlivňují stránky, můžeme se podívat například na záhlaví indexové stránky Cloud (02.Cloud/docsparent.cs.md):

 • docsparent.md na indexové/hlavní stránce

 • docs.md header and view at the Cloud howto index (02.Cloud/docsparent.en.md)

Meta information

The meta information is set automatically when specified in the page header under the updated: variable. It is necessary to let readers know if the howto is up to date. The fields to complete are:

last_modified: "Month and Year" wrapped between " " (i.e: "June 2020")
app: Software name (i.e: Nextcloud)
app_version: Number version of the software (i.e: 18)

Where to place the Meta information?

This information is not necessary in the indexes, but in those pages where there is data that may vary with updates.