Pokyny k obsahu

Nepochybně existuje několik způsobů, jak napsat nebo přeložit průvodce. A pokud budeme hledat na internetu, najdeme nejrůznější styly: od velmi odborných až po některé velmi vtipné, projdeme přes některé docela nudné, některé vizuálně působivé a jiné určitě spartánské ve více než jednom ohledu. Všechny však mají jedno společné: informace. To je naše surovina.

Cílem projektu Howto je poskytovat ne ledajaké informace, ale užitečné informace o softwaru dostupném na platformě Disroot, a to co nejsrozumitelnějším a nejpřístupnějším způsobem. Jak toho ale dosáhnout?

No, můžeme si položit několik otázek a zjistit, zda můžeme společně sestavit nějaké definice, které by nás v tomto úkolu vedly.