Přispět

Domníváme se, že znalosti jsou kolektivní konstrukcí: výsledkem společné práce a spolupráce jako společenství. A ať už mají příspěvky podobu daru, psaní/překladu návodu nebo hlášení chyb, všechny jsou v podstatě osobním časem věnovaným ostatním. Trochu jako láska.

Hlavním cílem této části projektu Disroot je poskytovat jasné a přístupné informace o tom, jak používat a konfigurovat nabízené služby, a navíc tak činit v co největším počtu jazyků. Skládá se převážně z návodů a tutoriálů, které se vyvíjejí spolu s vývojem softwaru. Proto stále hledáme pomoc při kontrole, psaní a překládání návodů.

Proto jsme se pro ty z vás, kteří by chtěli přispět věnováním svého času a know-how, pokusili nasměrovat veškeré úsilí prostřednictvím této sekce.

Zde najdete základní informace a pokyny k různým způsobům, jak přispět, od zpětné vazby až po napsání how-to nebo jejich překlad do vašeho jazyka.


Obsah

- Howto Postup a nástroje

- Git: konfigurace a nastavení

- Práce s textovým editorem