Git?

Ano, Git. Je to řídicí systém verzí, software, který nám umožňuje sledovat úpravy souborů a uchovávat záznamy o všech provedených změnách, takže pokud se potřebujeme vrátit k určité verzi, můžeme to udělat relativně snadným způsobem. Je to také výkonný nástroj pro spolupráci, protože umožňuje mnoha lidem pracovat na stejných souborech projektu.

Naučit se základy systému Git a pracovat s ním může být nejen velmi užitečné, ale také zábavné.

Rozsah tohoto výukového kurzu

Naše používání systému Git nevyžaduje vysokou úroveň technických znalostí, sadu potřebných základních příkazů se může naučit každý. A aby to bylo ještě jednodušší, existuje několik textových editorů s integrovaným systémem Git, které omezují interakci s terminálem na minimum.
Takže cílem následujících návodů je seznámit vás se základy systému Git, hlavního nástroje, který používáme pro správu souborů projektu Howto. Nebudeme se tedy zabývat všemi aspekty jeho používání, pouze některými základními pojmy a příkazy.

Pokud se o systém Git budete zajímat více, existuje spousta podrobných výukových programů a dokumentace o něm napsaných, které snadno najdete na internetu.

Co Git dělá?: Základní pojmy

Když čtete výukový program Disroot, vidíte ve svém prohlížeči reprezentaci části kódu, v našem případě textového souboru zapsaného ve formátovací syntaxi zvané Markdown. Celý kód tohoto webu a jeho obsah je umístěn v úložišti Git, složce obsahující všechny soubory projektu a historii změn každého z těchto souborů (co se změnilo, kdo to změnil a proč se to změnilo).

V tomto úložišti (neboli repo) existuje hlavní větev (neboli "hlavní větev"), která je výchozí vývojovou linií projektu a ze které lze vytvářet různé další větve, aniž by došlo k jejímu narušení.

Představte si strom: "hlavní větev" by byla kmenem, ze kterého "vyrůstají a vyvíjejí se" různé větve. Jakmile dokončí svůj cyklus, mohou být začleněny do "kmene", nebo z něj dokonce "vypadnout", aniž by jej ovlivnily.

Hlavní větev je tedy ta, která obsahuje kód, který vidíme online (nebo "v produkci"), a větve, které vytváříme, jsou ty, které obsahují naši práci.

Tímto způsobem, když je třeba výukový program upravit (např. protože byl aktualizován nějaký software, v dokumentu byly nalezeny překlepy, je třeba přidat/odstranit nějaké informace atd) nebo přeložit, uděláme to, že zkopírujeme vzdálený repozitář do našeho počítače, abychom mohli na souborech pracovat lokálně. Tento postup se nazývá klonování a po jeho provedení jsou všechny úpravy a operace Git spravovány z našeho místního úložiště.

Klonování úložiště Howto Disroot

Jak jsme již zmínili, proces získání kopie všech souborů v rámci projektu se nazývá "sklonovat" úložiště. A jakmile jej naklonujeme, všechny úpravy se budou provádět na této kopii v našem místním počítači (většina práce se provádí offline).

Pro klonování úložiště stačí otevřít terminál, přejít do adresáře, do kterého chceme úložiště klonovat, a spustit příkaz git clone, tj. tímto příkazem "řekneme" gitu, aby jej "stáhl". Za příkazem následuje url adresa repozitáře, který chceme klonovat. V našem případě by to bylo:

git clone https://git.disroot.org/Disroot/Howto

Pokud chceme přeložit stránku z Disroot webu, pak napíšeme:

git clone https://git.disroot.org/Disroot/Website.

Poté se proces spustí a za několik minut, v závislosti na našem internetovém připojení, budeme mít repozitář "naklonovaný" na našem počítači.

Po dokončení tohoto procesu se nám zobrazí adresář Howto (nebo Website) obsahující všechny soubory webu. Tento adresář můžeme později přesunout na libovolné místo v našem počítači.

Nyní, než se skutečně pustíme do práce, nastavíme si identitu, abychom mohli nerušeně postupovat vpřed.

Nastavení identity

Abychom mohli odesílat naši práci z našeho počítače do vzdáleného úložiště, je nutné nastavit naše uživatelské jméno a e-mail. Tyto informace používá systém Git k "podepisování" revizí ("snímků" našich úprav, na to se podíváme později).

  1. Otevřete naklonovanou složku v terminálu.

  2. Type and complete with your information the following commands:
    git config --global user.email uživatel@email <- zde patří vaše emailová adresa
    git config --global user.name "jméno" <- a zde vaše jméno

Nebudeme potřebovat zadávat tyto údaje znovu.

Požadavek na přístup k úložišti Disroot

Rychlejší a doporučený způsob požádání o přístup přez naši Howto Chat místnost na howto@chat.disroot.org. Také nám můžete poslat email na adresu howto@disroot.org.

Jakmile vám správci povolí přístup, budete moci "push" (odeslat) vaše změny na server.

POZNÁMKA
Můžete začít pracovat bez přístupu jelikož všechny změny se dějí u Vás na počítači a požádat o něj později.

Ok. Pojďme dále.